CV

eaeide.com

Prosjektleder, Helse Bergen, Økonomi og -finansadelingen, Fagsenter for Administrativesystemer

CV for Erlend A. Eide:

MEG - Nye utfordringer, progressiv karriere og videreutvikling

 

Ønsker nye utfordringer i jobbsammenheng samt videreutvikle meg selv og min karriere. Blikket er vendt oppover og utover mine daglige rammer.

 

Godt likt, faglig dyktig, kreativ og nysgjerrig. Får gode tilbakemeldinger på arbeidet jeg gjennomfører.

 

Trives best med problemløsning som fordrer tverrfaglig samarbeid. Er selvstendig, nøyaktig, kreativ og beslutningslojal, men utfordrer gjerne dersom det er rom for spørsmål.

 

Fritiden brukes på familie, trening, og når tiden strekker til bøker eller andre fritidsaktiviteter. Gift med 2 små barn i alder 2-4

 

UTDANNELSE

2005 - 2008

Universitetet i Aalborg, Mi informatikk, spesialisering i Helse

Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Inkluderer spesialiseringen med tittel Helseinformatiker fra HiA

 

1999 - 2001

HIB

Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Sykepleie

 

ARBEIDSERFARING

2010 - Dagens dato

Helse-Bergen, Økonomi og -finans avdelingen, Fagsenter for Administrative systemer, Prosjektleder

Jobb som prosjektleder

 

2009 - 2010

Felles EPJ Bergen, Delprosjektleder

Delprosjektledelse for opplæring av nytt pas/epj for HBE og DPI

 

2008 - 2009

Felles EPJ prosjektet, 80% RIT-resurs

Systemtester i Felles EPJ - Stavanger

Erfaring med Quality Center

 

2007 - 2009

Helse-bergen, Seksjon for IKT, Fagsenter for PAS/EPJ, Konsulent

Fagsenteransatt. Utarbeidelse av opplæring strategi, forvaltning av PAS/EPJ. Div prosjekt arbeid.

 

2006 - 2007

Helse-Bergen, Læring og kompetanse, Konsulent

Tilrettelegging av ny opplæring for EPJ

 

2002 - 2006

Helse-Bergen, sykepleier

Sykepleier

 

2001 - 2001

Haraldsplass Diakonale Sykehus, Sykepleier

 

1994 - 2001

Helse-Bergen, Div

Div. deltidsjobber

 

KURS

Testmetodikk og ledelse, ISTQB- Foundation Level

 

Prosessutvikling og - modellering (BPM og BPMN) 2

 

Prosessutvikling og - modellering (BPM og BPMN) 1

 

Workshopledelse

 

 

PROSJEKTERFARING

08.2015 -

Alle møter - Brevmaler og fraser/Delprosjektleder

Opplæring og utrulling av nye brevmaler og fraser i DIPS

 

06.2015 -

Mobilforvaltning/prosjektleder - Kartlegge, rydde og etablere forvaltning for mobiltelefoner i Helse-Bergen

 

01.2015 -

Utrulling Elektroniske Personalmapper/prosjektleder - Nytt implementeringsprosjekt av elektroniske arkivløsning for personalmapper

 

01.2015 - 08.2015

Digital signatur/rådgiver - Kravspek og løsningdesign for digital singatur i tilknytning til Personalportalen levert av Evry

 

03.2014- 06.2015

Permisjonsmodul

Design, utvikling og testing av Permisjonsmodul til Agresso for Helse Vest

 

06.2011 - 12.2014

Personalportalen/Prosjektleder

Utvikling, testing, pilotering og implementering av ny personaladministrativt system for ledere

 

05.2011 - 06.2011

Personalportalen/Testleder

Lokal testledelse for regional fullskalatesting av Personalportalen

 

11.2010 - 06.2011

Salg av interne tjenester FAS/Prosjektleder

Ansvarlig for prosess og utarbeidelse av kontrakter for salg av support for WebCruiter og GAT til Sjukehus Apoteka Vest.

 

09.2010 - 05.2011

Kvalitetsprosjekt for Felles Rekvirentregister og Enhetsregister for SpesialistHelsetjenesten/Prosjektleder

Kartlegging, restrukturering og rydding av internkoderverk mot rekvirent og enhetsregisteret.

 

09.2010 - 12.2010

Personalportalen/Regional prosjektledelse

Ansvarlig for å utvikle en generisk regional implementering og opplæringsplan, samt lokalt planverk for Personal Portalen

 

03.2009 - 06.2010

Felles EPJ/Delprosjektleder

Delprosjektleder Opplæring. Ansvar for utarbeidelse av opplæringsplan, kursmateriale, logistikk og opplæring av 7000 sluttbrukere. Instruktørkorps med 72 instruktører.

 

09.2007 - 01.2008

Pasientoversiktssystem (POS)/Prosjektleder

Innføring POS

 

SPRÅK

Engelsk

 

Norsk

 

 

Copyright E.A.Eide

Linker:

 

Jobbrelatert:

Helse-Bergen

 

Humor:

Lunsj

 

Fritid:

Sykkel

Spenst

 

Utvalg fra nettet:

Gizmag

Teknisk Ukeblad